LANDSMEER - Op woensdag 19 juni 2019 kwamen bewoners van de wijk Havenzathe bij elkaar in het Dienstencentrum om onderwerpen die eerder door bewoners zijn aangedragen voor de herinrichting van de wijk, verder uit te werken. Een gevarieerd gezelschap van bewoners ging samen met onafhankelijke experts en ambtenaren van de gemeente enthousiast aan de slag.


Samenhang onderwerpen

Hoewel er aan elke tafel één onderwerp aan bod kwam, bleek al snel dat er veel overlap en samenhang is. Zo heeft energietransitie ook te maken met buurteconomie op het moment dat buren overwegen om collectief onafhankelijk energie-advies in te kopen. Net zo goed is het belangrijk dat speelgelegenheden voor kinderen aanwezig zijn en dat er voldoende sociale ontmoetingsplekken zijn zónder dat er overlast ontstaat.Tijdens dit eerste Werkcafé zijn geen beslissingen genomen. Heeft u nog onderwerpen die u belangrijk vindt voor uw wijk? Laat dat dan weten via BUURbook!


Vervolg samenwerking

De input van deze avond wordt verwerkt en daarna gecommuniceerd via BUURbook. Afhankelijk van de input worden de vervolgstappen bepaald. Hoe en wat precies weten we nu nog niet. Op 30 september vindt er in ieder geval weer een gezamenlijke bijeenkomst plaats in het Dienstencentrum.Afhankelijk van de voortgang is het de bedoeling dat er begin 2020 een masterplan/gebiedsagenda ligt waarin de samen met de bewoners uitgewerkte onderwerpen worden meegenomen. De herinrichting wordt in fasen uitgevoerd. In november 2020 gaat in de eerste fase de schop in de grond.


Meer informatie

Werkcafé gemist? Op https://havenzathe.BUURbook.nl vindt u alle informatie en kunt u uw eigen ideeën per thema plaatsen.Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u op afspraak terecht bij WonenPlus. Zij helpen u graag verder met het bekijken van berichten op BUURbook en het zelf plaatsen van uw mening of idee.