MONNICKENDAM - Burgemeester Marian van der Weele heeft de Waterlandse Erepenning uitgereikt aan de heer Ing. S.G. (Simon) Verbeek. Dit gebeurde tijdens de eerste editie van het Waterlandse Winterfestival, 10 februari 2024.


Ten overstaan van de bezoekers van het Winterfestival, het gemeentebestuur, familie en vrienden nam de verraste heer Verbeek de penning en het raadsbesluit in ontvangst.

De Waterlande erepenning wordt alleen uitgereikt aan opmerkelijke inwoners die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de gemeenschap. De burgemeester benoemde de bijzondere verdiensten van de heer Verbeek (zie bijlage) voor de gemeente Waterland waarbij zijn bestuurlijke, culturele en historische kennis ongeëvenaard zijn.

Al in 2016 werd de heer Verbeek benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sindsdien heeft hij zich onverminderd ingezet om zijn kennis en vaardigheden te delen. Tijdens de festiviteiten van de Slag op de Zuiderzee heeft de heer Verbeek de tekst voor ‘het Waterlandse lied’ geschreven.

De heer Verbeek heeft zich voor de gemeente en haar inwoners in hoge mate verdienstelijk gemaakt en zal een trotse drager zijn van de erepenning.


Verdiensten van de heer Verbeek

 1. De heer Verbeek is sinds 1982 tot heden actief (geweest) als (duo)raadslid, commissielid, fractievoorzitter en wethouder tot 1991 in de voormalige gemeente Monnickendam, daarna in de huidige gemeente Waterland.

 2. Sinds 1973 is de heer Verbeek een aantal jaren actief geweest als vrijwilliger op verschillende terreinen van en voor de Vereniging Oud Monnickendam. Hij was onder andere bestuurslid, initiatiefnemer en coördinator van de opgravingscommissie en namens de vereniging had hij zitting in de adviescommissie Stads- en Dorpsbeheer.

 3. Tijdens de festiviteiten tijdens Slag op de Zuiderzee in 1973 was de heer Verbeek als vrijwilliger betrokken bouwploeg van de buurtvereniging van het Westelijk Eiland. Hij heeft zich toen ingezet voor het opbouwen van de schepen/galjoenen die aan de Slag meededen.

 4. In 1990 is hij toegetreden tot de Raad van Beheer van N.V. Sportfondsenbad Monnickendam. In zijn portefeuille is hij speciaal belast met het onderhoud van de accommodatie. Hij coördineert de meerjarige onderhoudsbegrotingen en controleert de aanbesteding van investeringen van het zwembad. Mede dankzij zijn inzet voldoet de accommodatie aan de strengste milieueisen en heeft het bad het keurmerk voor zwemaccommodaties gekregen.

 5. De Vereniging ‘Steunt Elkander’ is opgericht om inwoners van Monnickendam, die door ziekte of ongeval geen of te weinig inkomsten hadden, financieel te ondersteunen. De heer Verbeek is vanaf 1991 als bestuurslid en vanaf 1997 als voorzitter actief.

 6. De heer Verbeek is vanaf de oprichting in 2000 tot heden bestuurslid van de stichting Vrienden van Zaagmolen De Vriendschap. Deze stichting ondersteunt het initiatief om te komen tot herbouw van de afgebrande zaagmolen De Vriendschap te Monnickendam.

 7. Ook is de heer Verbeek sinds 2003 mede-oprichter en bestuurslid van buurtvereniging ‘Pitto’ te Monnickendam. Deze organisatie kent hem als een stimulerende, energieke en toegankelijke persoon, die op bestuurlijk en organisatorisch gebied veel initiatieven heeft genomen voor grote Monnickendamse evenementen waarbij hij altijd gericht is op het vergroten van de saamhorigheid in de buurt en met andere buurten.

 8. De heer Verbeek is één van de grote initiatiefnemers geweest voor de Stadsfeesten in 2005 in het kader van 'Monnickendam 650 jaar Stadsrechten'. Zijn grote verdienste was dat hij niet alleen bestuurder in 'de Ivoren Toren' was maar ook meehielp met het timmeren van poorten, verzorgen van plantenbakken en het verkeer regelen bij het plaatsen van een tijdelijke poort.

 9. Sinds enkele jaren is de heer Verbeek vrijwilliger bij de openstelling van de Grote Kerk te Monnickendam.

 10. Van 2002 -2005 was de heer Verbeek adviseur van de stichting Stadsrechten Monnickendam en lid van de werkgroep Middeleeuws weekend voor de viering van 650 jaar stadsrechten Monnickendam.

 11. Vanaf 2012 tot heden is de heer Verbeek vrijwilliger van de Weidevogelbescherming Laag Holland.

 12. Voor de festiviteiten van de Slag op de Zuiderzee in 2023 heeft de heer Verbeek vanuit zijn historische kennis alle teksten geschreven voor de uitvoeringen in de Grote Kerk. Ook het feestlied heeft hij geschreven.