MARKEN - Wethouder Jelle Kaars van Waterland en Camiel Honselaar, directeur van HSB Ontwikkeling hebben hun handtekening gezet onder de koopovereenkomst voor de woningbouwontwikkeling SV Marken. Het gaat om de bouw van ca. 90 woningen in diverse categorieën en voor verschillende doelgroepen.

Wonen op Marken

De locatie is opgenomen in de locatie-analyse Wonen op Marken, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. Daarin zijn verschillende locaties op Marken onderzocht, die geschikt zijn voor woningbouw. B&W van Waterland hebben de locatie vervolgens direct op het gemeentelijke woningbouwprogramma geplaatst. Wethouder Kaars is blij met de woningbouw. “Mede door de aanleg van kunstgras kunnen een paar voetbalvelden worden gebruikt voor de ontwikkeling van woningen. Hiermee worden 90 woningen toegevoegd in verschillende categorieën, vooral ook voor mensen met een smallere beurs. Dat gebeurt waterrobuust en duurzaam, een mooie uitdaging”.

Inschrijving
HSB Ontwikkeling BV uit Volendam gaat de woningen bouwen. Zij heeft de inschrijving voor de ontwikkeling gewonnen. HSB is natuurlijk geen onbekende in de regio als het gaat om goed en betaalbaar bouwen en wonen. Directeur Camiel Honselaar is blij met de overeenkomst. “Dit geeft de mogelijkheid om ruim 90 goede en interessante woningen aan de voorraad in Waterland toe te voegen. Wij hebben daarover goed contact met de Eilandraad van Marken en met de gemeente. De woningbehoefte op Marken en in Waterland is enorm groot, vooral aan betaalbare koopwoningen. We willen dan ook goede woningen neerzetten voor jong en oud.”

Marker taart
Speciaal voor deze gelegenheid werd een traditionele Marker taart gebakken en door de heren aangesneden.

Startsein
De ondertekening van het contract is het startsein voor de woningbouwontwikkeling. Een kwaliteitsteam, bestaande uit HSB, Eilandraad en gemeente is al begonnen met een Beeldkwaliteitsplan voor deze plek. Heel Marken is immers beschermd dorpsgezicht. Daarna wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Zodra dat bestemmingsplan klaar is, kan vergunning worden verleend en worden gestart met de bouw.