LANDSMEER - In de profielschets geeft de gemeenteraad aan wat voor soort burgemeester past bij Landsmeer. Vanaf juli 2020 is de (beoogde) vertrouwenscommissie -bestaande uit o.a. 5 fractievoorzitters- gestart met het opstellen van de profielschets. Hiervoor hebben zij input gevraagd aan de inwoners van Landsmeer. Hierbij is de vraag gesteld welke eigenschappen de nieuwe burgemeester zou moeten hebben. Een tiental reacties is binnengekomen op deze vraag van inwoners, de adviesraad sociaaldomein en de veiligheidsregio (waaronder politie en het openbaar Ministerie).

Reacties inwoners
In het kort vinden inwoners het belangrijk dat de nieuwe burgemeester grote betrokkenheid heeft met de bevolking en bewonersplatforms, goede kennis heeft van het vak als bestuurder. Daarnaast moet hij of zij een duidelijke visie hebben met een goed gevoel én oog voor de beperkingen van een kleine ambtelijke organisatie, in de Metropoolregio Amsterdam. Men wil op zoek naar een burgemeester die richting kan geven, maar ook durft los te laten. Dat hij of zij uitgaat van vertrouwen in de organisatie maar ook duidelijk durft te zijn welke richting Landsmeer op moet gaan. Verder verwachten inwoners van de burgemeester dat hij of zij grote thema's kan vertalen naar kleine gesprekken, en andersom. Een door inwoners veel genoemde eigenschap is dat de burgemeester een benaderbaar persoon moet zijn, gecombineerd met het niet meteen beloven van gouden bergen als dit niet realistisch is. En dat sluit weer aan bij de vraag van de inwoners dat de burgemeester luistert naar de samenleving.

Vervolgproces
De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad is de inwoners van Landsmeer dankbaar voor de ingezonden reacties. De reacties van inwoners en instellingen worden grotendeels meegenomen in de definitieve profielschets van de burgemeester die op 10 september wordt besproken in een Beeld- en Oordeelsvormende sessie. Op 22 september wordt erover besloten in de gemeenteraad. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de nieuwe burgemeester op 19 mei 2021 in de raad wordt beëdigd.NieuwsGemeenteberichten KompasKennisgevingenBekendmakingenWhatsApp buurtpreventieKalenderWerken bij de gemeente?