WATERLAND - Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk de koninklijke onderscheidingen die in 2020 werden verleend in gemeente Waterland op 24 april fysiek uit te reiken. Burgemeester Sicko Heldoorn heeft alle 12 Waterlandse decorandi persoonlijk op de hoogte gesteld van hun benoeming en hen gefeliciteerd.


Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt aan mensen “die zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen gestimuleerd”. De burgemeester heeft zijn waardering uitgesproken voor datgene wat de decorandi voor de maatschappij betekenen. Hopelijk volgt op een later moment nog een feestelijke bijeenkomst waarbij zij daadwerkelijk hun onderscheiding in ontvangst kunnen nemen.

Onderstaande inwoners ontvingen de volgende onderscheiding:

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • De heer J.W.C. (Sjaak) Hoogendoorn uit Ilpendam

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • De heer T.M. (Ton) Meijer uit Monnickendam
 • De heer E.W. (Evert) Smiet uit Monnickendam
 • Mevrouw C.G.M. (Rineke) Hermans-Neppelenbroek uit Broek in Waterland
 • Mevrouw T.A.M. (Tatia) Englebert-Tensen uit Broek in Waterland
 • Mevrouw Annetje (Annet) Nielsen-Schouten uit Broek in Waterland ‘
 • Mevrouw T. (Trijntje) Visser uit Marken
 • De heer J. (Jaap) Boes uit Marken
 • De heer C. (Cornelis) van Altena uit Marken
 • De heer E.D. (Elbert) Moenis uit Marken
 • De heer J. (Hans) Vierveijzer uit Marken
 • De heer G.S. (Gerard) Spil uit Ilpendam

Bijlage Koninklijke onderscheidingen