MONNICKENDAM - Mevrouw D. (Dorothy) Borghardt-de Kat (68) van de lokale fractie WaterlandNatuurlijk heeft op 29 maart 2022 een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij kreeg dit bij haar aftreden als raadslid van gemeente Waterland voor haar inzet gedurende de afgelopen 20 jaar.


De imposante en langdurige inzet van mevrouw Borghart-de Kat leest als volgt. In maart 2002 begon zij als commissielid Ruimtelijke Ordening en Milieu voor de lokale fractie Waterland95, de voorloper van WaterlandNatuurlijk. Zij is in november 2002 benoemd als raadslid van deze partij. Vanaf toen is zij tot aan haar afscheid op 29 maart 2022 altijd raadslid gebleven, bijna twintig jaar lang. Alleen in de periode maart 2010 tot maart 2011 is zij tijdelijk duo-raadslid geweest.

Naast haar raadswerk is mevrouw Borghardt- de Kat op dit moment taalcoach bij de stichting Vluchtelingenwerk. Ook geeft zij taalhulp aan laaggeletterden en inburgeraars en is zij vrijwilliger bij de Karmac bibliotheek. Deze inzet is onbezoldigd. Tevens is zij voorzitter van de cliëntenraad Evean Henriette Roland Holsthuis in Amsterdam en lid van de Centrale Cliëntenraad Evean.

Voor haar inzet als volksvertegenwoordiger is mevrouw Borghardt-de Kat bij haar aftreden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding heeft zij ontvangen van burgemeester en voorzitter van de raad Marian van der Weele tijdens de laatste raadsvergadering van de huidige raad. Op woensdag 30 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.