WATERLAND - Op woensdag 26 augustus wordt de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Waterland overhandigd aan de commissaris van de Koning; Arthur van Dijk. Dit gebeurt in een bijzondere openbare raadsvergadering van de gemeenteraad, deze vergadering begint om 19.30 uur en is te volgen via omroep Pim en via de livestream van de gemeenteraad.Door de coronamaatregelen kan er helaas geen publiek en pers bij de vergadering aanwezig zijn. De vergadering begint met een gesprek tussen CdK en gemeenteraad over de profielschets. Vervolgens wordt de profielschets door de gemeenteraad officieel vastgesteld en overhandigd aan Arthur van Dijk. De procedure heeft door de coronamaatregelen flink wat vertraging opgelopen, oorspronkelijk was het de bedoeling dat de profielschets op 19 maart zou worden overhandigd. De verwachting is nu dat de nieuwe burgemeester in Maart 2021 geïnstalleerd wordt.

Wat vooraf ging

In januari heeft de gemeenteraad al een vertrouwenscommissie benoemd, die aan slag ging met de profielschets. De vertrouwencommissie heeft aan de bewoners gevraagd aan welke competenties de nieuwe burgemeester moet voldoen. Door middel van een (online) enquête konden zij hun wensen kenbaar maken. 227 mensen hebben van deze mogeljkheid gebruik gemaakt. Daarnaast is er een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van een aantal kernraden en met de kandidaat kinderburgemeesters. Uit deze consultaties kwam naar voren dat Waterlanders een vooruitstrevende burgemeester (man/vrouw) willen die draagvlak zoekt en organiseert en vooral veel naar buiten gaat om bewoners en kinderen te ontmoeten.

Vervolg

Na publicatie van de vacature in de staatscourant kunnen kandidaten tussen 31/8 en 21/9 solliciteren naar de functie. Na sluiting van de termijn geeft Arthur van Dijk de vertrouwenscommissie een overzicht van de sollicitanten, met daarin zijn aanbeveling over welke kandidaten hij geschikt acht als burgemeester. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de kandidaten op basis van de profielschets. De vertrouwenscommissie doet een concept aanbeveling van twee personen aan de gemeenteraad. De raad besluit in een besloten vergadering nog voor het kerstreces over de voordracht van deze twee personen en maakt alleen de voorkeurskandidaat bekend. De benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit, naar verwachting in februari 2021. De planning is dat de nieuwe burgemeester op 11 maart wordt geïnstalleerd in Waterland. De nieuwe burgemeester legt dan de eed of gelofte af in handen van de commissaris van de Koning en ten overstaan van de raad.