MONNICKENDAM - De gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed, BPD Ontwikkeling en Stichting Philadelphia hebben een intentieovereenkomst getekend voor het project Galgeriet in Monnickendam. Het voornemen is om circa 24 wooneenheden te realiseren ten behoeve van de huisvesting, zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.


Doel overeenkomst
Het doel van deze overeenkomst is om in goed overleg te kijken naar de mogelijkheden om te komen tot een eventuele samenwerking van de partijen voor de ontwikkeling en realisatie van een locatie voor wonen en zorg in fase 1 van project het Galgeriet. Philadelphia zal hiervoor een programma van eisen indienen, met inachtneming van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

Partijen streven er naar omstreeks 1 september 2020 een definitief ontwerp voor de zorglocatie gereed te hebben.

Als partijen besluiten met elkaar door te gaan dient er door partijen een nadere (samenwerkings)overeenkomst te worden gesloten en streven zij naar een planning waarbij de oplevering van de te bouwen zorglocatie zal plaatsvinden medio 2022.

Portefeuillehouder van het project, Jelle Kaars, en portefeuillehouder zorg en welzijn, Ton van Nieuwkerk, zijn blij met deze overeenkomst. “Daarmee is een eerste stap gezet in het toevoegen van huisvesting voor Philadelphia op het Galgeriet.”

Projectgebied Galgeriet
Het voormalige bedrijventerrein Galgeriet wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied. Het project bestaat uit onder meer een supermarkt, commerciële voorzieningen, huur- en koopwoningen en bijbehorende faciliteiten. De verwachting is dat eind 2020 gestart kan worden met de eerste werkzaamheden in het gebied.