WATERLAND - Op donderdag 27 en zaterdag 29 oktober voert gemeente Waterland een parkeeronderzoek uit. Dit gebeurt in de binnenstad van Monnickendam en op Marken.


De gemeente wil met dit onderzoek de parkeerdruk meten en weten wat de reden van parkeren is. Met de resultaten van dit onderzoek wordt bestaand beleid geëvalueerd en mogelijk nieuw beleid ontwikkeld.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau genaamd Trajan. Zij zullen de kentekens van auto's scannen. Zij zijn te herkennen aan rode hesjes en kunnen met een brief laten zien dat zij voor de gemeente aan het werk zijn. De metingen vinden in de middag, avond en nacht plaats. Er worden geen privacygevoelige gegevens opgevraagd. De resultaten worden na afloop van het onderzoek vernietigd.