BROEK IN WATERLAND - In oktober 2021 onderzoekt de gemeente samen met Ingenieursbureau Arcadis en Kennis van Pompen in een gedeelte van Broek in Waterland en Watergang waar nog foutieve aansluitingen van regenwater op de drukriolering zitten.


Dit onderzoek is een herhaalonderzoek vanwege de aanhoudende storingen tijdens regenval. Als het regent dan komt er nog steeds regenwater in het riool en dat geeft problemen. De storingen zorgen voor structurele overlast en financiële schade.

Waar wordt het onderzoek gedaan

Onderstaande adressen lozen (direct of indirect) op de drukriolering die wordt onderzocht.

Watergang:
Broekermeerdijk 4 t/m 36 (even)

Broek in Waterland:
Broekermeerdijk 3 t/m 43 (oneven)
Eilandweg oneven nummers 7 t/m 33 (oneven)
Hellingweg 2 t/m 26 (even) en 5 t/m 19 (oneven)
Middenweg 1 en 3
Zuideinde 2 t/m 18 (even)

Bovengenoemde adressen hebben ook een brief hierover onvangen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek hoeven bewoners niet speciaal thuis te blijven, maar het is wel belangrijk dat elk gemaal vrij toegankelijk is. In elk gemaal wordt een witte nevel geperst (evenementenrook), die reukloos en ongevaarlijk is. De nevel verklikt vaak waar foutieve aansluitingen zijn. De medewerkers van het onderzoek lopen om uw woning of pand om te kijken of ze ergens de witte nevel zien en maken daar dan een foto van voor de rapportage. Het kan zo gebeuren dat wij ontdekken dat een regenwaterafvoer (bij vergissing) is aangesloten. Wij weten dan welk pand of woning nog regenwater moet afkoppelen en daarover krijgt de bewoner of eigenaar een brief met de uitkomst van het onderzoek. In het bijgevoegde beeldverhaal (infographic) zijn alle stappen van het onderzoek toegelicht.

Drukriolering, wat is dat eigenlijk?

Een woning loost huishoudelijke afvalwater op een put met daarin een pomp. De pomp verpompt het afvalwater richting een hoofdgemaal aan de Trambaan in Broek in Waterland. Dit type riolering noemen we drukriolering. Het systeem werkt met pompen die afvalwater wegpersen door een krappe leiding. Afhankelijk van waar een pand of woning staat soms meer dan 3 kilometer ver. De diameter van de leiding is meestal 50 tot 75 mm. Voor normaal rioolgebruik is dat geen probleem, maar met regenwater erbij wel.

Afvoeren en zuiveren van schoon regenwater

Uiteindelijk wordt het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bij Katwoude verpompt. Het drukrioolsysteem is ontworpen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater. De gemeente heeft niet de verantwoordelijkheid om regenwater via drukriolering af te voeren. Regenwater is geen afvalwater maar waardevol zoet water voor de omgeving. Bewoners moeten zelf zorgen voor het opvangen, vasthouden en zo nodig afvoeren van regenwater naar de bodem of een sloot in de gebieden met drukriolering.

Contact

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer (0299) 658 585 of via e-mail gemeente@waterland.nl.