MONNICKENDAM - De nieuwe gemeenteraad van Waterland is op woensdagavond 30 maart 2022 geïnstalleerd in de raadzaal van het gemeentehuis te Monnickendam. Op 14, 15 en 16 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hieruit kwam de volgende zetelverdeling: WaterlandNatuurlijk is de grootste partij geworden met 5 zetels, gevolgd door GroenLinks (3 zetels), CDA (3 zetels), VVD (2 zetels), D66 (2 zetels) en PvdA (2 zetels).


De 17 gekozen raadsleden legden ten overstaan van burgemeester Marian van der Weele de eed of belofte af. De nieuwe gemeenteraad is gekozen voor de komende vier jaar. Op 12 mei is de eerste reguliere raadsvergadering. De fracties zijn de komende tijd in gesprek over het vormen van een nieuw college. Het college van B&W blijft aan totdat een nieuwe coalitie is gevormd en de nieuwe wethouders zijn benoemd.

Dit zijn de 17 geïnstalleerde raadsleden:

  • WaterlandNatuurlijk: Yvonne Gras-Hogerwerf, Harm Scheepstra, Andre Schomakers, Victor Pons en Jans Berger;

  • GroenLinks: Vincent Koerse, Trudy Willig-Tol en Astrid van de Weijenberg;

  • CDA: Bert Enderink, Jacob van Altena en Simone Boogaard;

  • VVD: Roland Wolters en Tjeerd Hoekstra;

  • D66: Gerard Meij en Luuk Zaal;

  • PvdA: Petra van Lint en Henk van Berkum.