MONNICKENDAM - Zomer 2020 wordt gestart met de bouw van een nieuw gemaal bij Monnickendam. Dit gemaal komt in de Nieuwendam, iets ten noorden van de afslag Monnickendam-Noord. De damwanden zijn al geslagen en zichtbaar. De volgende fase in de realisatie is het verleggen van de kabels en leidingen.


De eerste fase van deze werkzaamheden is al gestart en duren tot begin juni. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren is het noodzakelijk om het fietspad aan de westzijde af te sluiten voor (brom-) fietsverkeer en om te leiden via de oostzijde. De beide bushaltes blijven bereikbaar via de oversteek Hoogedijk. Het gemaal Monnickendam wordt gebouwd in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het gemaal zorgt ervoor dat de polders ten noorden van Amsterdam in tijden van veel neerslag geen wateroverlast ervaren en om in tijden van droogte water in te laten.

Alle informatie over de aanleg van het nieuwe gemaal is te vinden op de website van HHNK www.hhnk.nl onder “werk in de buurt”.