MONNICKENDAM - De bouw van het nieuwe gemaal De Poel bij Monnickendam krijgt vorm. Voor de huisvesting van de Noordse Woelmuizen is er een nieuwe landtong verschenen en de damwanden voor de bouwkuip staan in de grond. Maandag 28 juni start aannemerscombinatie VOBI/Beentjes in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met het heien van de 87 palen die het gemaal en de kokers voor in- en uitstroom van het nieuwe gemaal De Poel moeten gaan dragen.


Voor de bouw van het gemaal is de weg N518 ter hoogte van het gemaal tijdelijk omgelegd. Het heien van palen is vlak langs de weg. Om de heiwerkzaamheden veilig uit te voeren wordt het verkeer 1 en 2 juli enkele malen een paar minuten stilgezet. Het heien duurt ruim een week. Aansluitend wordt de bouwput uitgegraven, de betonvloer gestort en gaat de instroomkant het nieuwe gemaal – grotendeels ondergronds – opgebouwd worden en vorm krijgen.

Later dit jaar, als de bouw van de instroom gereed is, wordt de weg weer naar de oorspronkelijke locatie teruggelegd en starten de werkzaamheden aan de Gouwzeekant van het gemaal. In het najaar van 2022 wordt het gemaal in gebruik genomen. Het nieuwe gemaal De Poel is klaar voor een toekomst met meer regenval en grotere periodes van droogte en heeft een grotere verwerkingscapaciteit. De Waterlandse boezem, het gebied tussen Purmerend, Amsterdam en Monnickendam kan overtollig regenwater sneller kwijt en het gebied kan in droge tijden beter op peil gehouden worden. Vissen kunnen het gemaal gemakkelijk passeren tussen Waterland en de Gouwzee en het Markermeer.