WATERLAND - Op donderdag 5 september 2019 zijn in Waterland 7 inwoners tot Nederlander genaturaliseerd of geopteerd.

De inwoners zijn in het bijzijn van familie en kennissen beëidigd door burgemeester Kroon. Tijdens de beëidiging legden zij een verklaring van verbondenheid af, waarmee zij beloven om de rechten en plichten, die bij het Nederlanderschap horen, te respecteren. Zij mogen zich nu officieel Nederlander noemen.