WATERLAND - Marian van der Weele is donderdagavond 11 maart 2021 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van gemeente Waterland. De beëdiging vond plaats door de Commissaris van de Koning, de heer A.Th.H. van Dijk, tijdens een buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis van Waterland.


Programma

Na een kort welkom door vertrekkend (waarnemend) burgemeester Sicko Heldoorn nam de voorzitter van de vertrouwenscommissie Yvonne Gras het woord om te vertellen waarom voor Marian van der Weele is gekozen. Na de beëdiging door Commissaris van de Koning Arthur van Dijk werd Marian van der Weele toegesproken door vice-voorzitter van de raad Yvonne Gras, die van de gelegenheid gebruik maakt om haar het beloofde paar laarzen te overhandigen. Daarna kinderburgemeester Bibi Meister, voorzitter van de burgemeesterskring Don Bijl en locoburgemeester Astrid van de Weijenberg. De zoon van de burgemeester (Marijn Grollé) heeft de burgemeestersketen bij zijn moeder omgehangen.

Marian van der Weele: ”Ik wil iets kunnen betekenen in het leven van de Waterlanders. Een toegankelijke burgemeester zijn, die de saamhorigheid van de Waterlanders weet te bevorderen. Maar ook voetballen met de kinderen en genieten met de Waterlanders van het landschap, de historie en de eigenheid van de verschillende kernen. Zorgen dat we veilig met elkaar kunnen samenleven en die veiligheid kunnen garanderen. Ik kan niet wachten om samen met de Waterlanders op te trekken en onderdeel van hun samenleving te worden. Graag wil ik mijn bijdrage leveren om een bestuurlijk krachtige zelfstandige gemeente te zijn en uit te stralen. De democratische processen en besluiten moeten duidelijk zijn en de inwoners moeten zich erin in kunnen herkennen en zich vertegenwoordigd voelen door de gemeenteraad. Maar ook dat Waterland regionaal goed op de kaart staat en een sterke rol heeft in de regionale samenwerkingen”.

Tijdlijn benoeming
Marian van der Weele was hiervoor wethouder in de gemeente Ouder-Amstel. De vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester heeft eerst een profielschets opgesteld, waar ook de wensen van inwoners en kinderen zijn meegenomen. 47 Kandidaten reageerden op de vacature. Na een zorgvuldige afweging werd Marian van der Weele voorgedragen als meest gewenste kandidaat. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad deed de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot de benoeming van Marian van der Weele werd besloten.