LANDSMEER - De gemeente Landsmeer moet flink bezuinigingen, er is namelijk een tekort van acht ton. "Voor Landsmeer geldt dat álle financiële seinen op rood staan. Onze inkomsten versus onze uitgaven zijn structureel niet in balans. Het beeld is niet rooskleurig en niet geheel nieuw", zei wethouder Erik Heinrich gisteren bij een perspresentatie van de perspectiefnota 2021-2024.


"De afgelopen jaren zagen we onze inkomsten vanuit het Rijk dalen", legt wethouder Heinrich uit. "Wanneer de huidige ambities worden doorgezet, is een sluitende begroting voor de komende jaren niet haalbaar."

Financiële impact coronavirus
De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn niet volledig in deze perspectiefnota meegenomen. Het Rijk heeft met de VNG afspraken gemaakt over compensatie van gemeenten. De verdeling van het budget over gemeenten is nog onbekend. Ook staat Landsmeer voor de uitdaging om voorlopig bestuurlijk zelfstandig te blijven want de fusie met gemeente Waterland is definitief van de baan.

"De inwoners van Landsmeer zullen de gevolgen van de financiële crisis zeker voelen", zei wethouder Heinrich. Zo moeten er keuzes gemaakt worden waar er wordt gesneden en dat kan variëren van renovatie van de basisscholen, subsidie voor cultuur, sport, bibliotheek en het zwembad.

De perspectiefnota wordt donderdag 16 juni in de gemeenteraad behandeld.