WATERLAND - Vanwege het coronavirus zal ook het inzamelen van de kerstbomen er dit jaar anders aan toe gaan dan voorgaande jaren.


Om contactmomenten zoveel mogelijk te beperken is er dit jaar voor gekozen om de kerstbomen door de gemeente zelf op te halen.
Op donderdag 7 januari kunt u uw kerstboom (geen kunstboom, en ontdaan van versiering) neerleggen op de plek waar u het huisvuil wekelijks aanbiedt.

Vanaf 07.00 uur ’s morgens maakt de inzamelaar door heel Waterland een ronde om de kerstbomen op te halen.

Er vindt er in verband met milieuvervuiling, geen kerstboomverbranding plaats. De verzamelde kerstomen worden bij een biomassa-centrale in Noord-Holland verkleind en gebruikt voor energieopwekking.