WATERLAND - Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Waterland hebben 47 personen gesolliciteerd: 27 mannelijke en 20 vrouwelijke kandidaten.


Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Waterland.

Van deze kandidaten hebben/hadden 42 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 5 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in maart 2021 benoemd.