MONNICKENDAM - Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Stichting Philadelphia en Stichting Wooncompagnie hebben een intentieovereenkomst getekend om zorgwoningen op het Galgeriet in Monnickendam te realiseren. Hiermee zetten de partijen een volgende stap om deze woningen op het Galgeriet een plek te geven.


Doel overeenkomst

Het doel van deze overeenkomst is om gezamenlijk de locatie voor wonen en zorg in fase 1 van het Galgeriet te realiseren. Het betreft 33 wooneenheden voor inwoners met een verstandelijke beperking met behoefte aan zorg en dienstverlening. Gemeente Waterland werkt graag mee aan het bieden van een geschikte locatie aan inwoners die deze vorm van wonen met zorg nodig hebben. De gemeente stelt als voorwaarde dat de huidige locatie van Stichting Philadelphia aan de Oude Zijds Burgwal te Monnickendam beschikbaar blijft voor sociale huur.

Wethouder Wonen Ton van Nieuwkerk: “Het is mooi dat we gezamenlijk deze inwoners met een zorgbehoefte een plek kunnen geven op het Galgeriet. Dit draagt bij aan de diversiteit van het project. Bovendien is het behoud van de oude locatie voor sociale huur een welkome aanvulling op het woningaanbod.”

Vervolgstappen

Stichting Philadelphia en Wooncompagnie hebben overeenstemming over de uitgangspunten voor de overdracht van de oude locatie van Stichting Philadelphia aan Wooncompagnie.

Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie: “Om te zorgen voor meer verbinding tussen verschillende bewoners in wijken, gaan we zelf ook intensiever samenwerkingen aan. Wooncompagnie pleit voor een gevarieerde huursector, waar iedereen van harte welkom is. Dus ook mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte. Daarom werken we graag samen met Stichting Philadelphia”.

Projectgebied Galgeriet

Het voormalige bedrijventerrein Galgeriet wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied. Het project bestaat uit onder meer een supermarkt, commerciële voorzieningen, huur- en koopwoningen en bijbehorende faciliteiten.