MONNICKENDAM - Begin 2019 werd een vrijwilligersgroep opgericht om het verwaarloosde bosje naast de Joodse begraafplaats (tussen de rotonde en de Vesting) in Monnickendam op te knappen. Er werd een plan gemaakt voor de opknapwerkzaamheden waarmee de variatie en biodiversiteit bevorderd kon worden. Een van de 5 vrijwilligers had contact met de basisschool De Binnendijk. De leerlingenraad organiseert jaarlijks een inzameling voor een goed doel en kozen ze voor de plaatsing van een insectenhotel in de Zuidervestingtuin omdat ze bevordering van gevarieerde natuur belangrijk vinden.


De kinderen werkten aan het binnenwerk van het insectenhuis. Daarvoor werden dennenappels verzameld, hout gezaagd, gaatjes geboord, riet gesneden en geschilderd met insectenvriendelijke verf. Het materiaal werd gesponsord door Leguit en Roos, de Jong Doe Het Zelf en particulieren. Inmiddels was ook besloten dat de verharding in het bosje vernieuwd werd en dus ging het oude asfalt eruit, zijn er klinkers in gelegd, kwam er een trap en is de oude trap recht getrokken. Vanwege de coronacrisis kon het insectenhotel helaas niet door wethouder Astrid van de Weijenberg, samen met de schoolkinderen en de vrijwilligers “geopend” worden.

Inmiddels bloeien er allerlei voorjaarsbloemen, zijn er vlinders gezien en vogels maken gebruik van de vogelkastjes die zijn opgehangen (en beschilderd door de dagopvang van Philadelphia in Het Weeshuis). Ook zijn er twee metselbijen die gebruik maken van het insectenhuis. Sinds kort onderhoudt de werkgroep ook de Joodse begraafplaats. Heeft u vragen aan, belangstelling voor de vrijwilligersgroep, of wilt meedoen? Neemt u dan contact op met Rik van Beijma telefoonnummer 06 12 43 00 47.