WATERLAND - Onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Juliana uit Marken werd commissaris van de Koning Arthur van Dijk op 2 november door burgemeester Marian van der Weele welkom geheten bij zijn ambtsbezoek aan de gemeente Waterland.


Van Dijk sprak daar onder andere met het college van burgemeester en wethouders. Onderwerpen als bestuurlijke uitdagingen, de aanzet voor verbetering van omgangsvormen en bestuurscultuur in de Waterlandse gemeenteraad, de regionale samenwerking en de ervaringen met inwonersparticipatie kwamen in dat gesprek aan bod.

8 kernraden

Met de 8 kernraden die Waterland rijk is, voerde Van Dijk een intensief gesprek over mobiliteit. Specifiek over de onderdoorgang N247 Broek in Waterland, een project waarin provincie, Vervoerregio Amsterdam en gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam samenwerken aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Maar ook onderwerpen als onderhoud, verkeersveiligheid en voorwaarden voor een goede samenwerking met zowel gemeente als provincie werden besproken.

Galgeriet

Een korte tour door de historische binnenstad van Monnickendam bracht de commissaris op locatie voor een presentatie over het woningbouwproject Galgeriet. Op dit voormalige bedrijventerrein werd Van Dijk bijgepraat over de bouw van 700 huur- en koopwoningen en diverse faciliteiten als winkels, horeca, bibliotheek en kinderdagverblijf.

Gemeenteraad

Het einde van de middag was gereserveerd voor de gemeenteraad. De commissaris sprak met de raadsleden over actuele thema’s als ondermijning, weerbaarheid, stikstofproblematiek, verduurzaming, integriteit en regionale samenwerking. Als afsluiting had burgemeester Marian van der Weele een bijzondere verrassing voor de commissaris; een persoonlijke uitnodiging voor de viering van de Slag op de Zuiderzee in 2023. Deze uitnodiging werd bezorgd door Gerard Meij (raadslid en voorzitter organisatie viering Slag op de Zuiderzee) in het kostuum van burgemeester Cornelis Dirkszoon uit 1573.

“Het was een dag vol inzichten, kennismakingen en goede gesprekken", aldus commissaris van de Koning Van Dijk. "Goed om met het college van B&W het gesprek te voeren over de uitdagingen en de keuzes die gepaard gaan met de wens om als gemeente zelfstandig te blijven. Waterland kiest voor zelfstandigheid maar de daaruit voortkomende verantwoordelijkheden zijn niet vrijblijvend. Hierbij is het van belang om je eigen kracht te kennen en te weten waar je anderen nodig hebt.”