WATERLAND - In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Waterland heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 2 maart 2020 de heer K.S. (Sicko) Heldoorn benoemd tot waarnemend burgemeester.


De voorgaande burgemeester Luzette Kroon is per 4 februari 2020 benoemd tot dijkgraaf van het waterschap Wetterskip Fryslân. Door het vertrek van mevrouw Kroon ontstaat een vacature burgemeester Waterland. Het is beleid om een waarnemend burgemeester te benoemen in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de burgemeesterloze periode langer dan drie maanden gaat duren.

De heer Heldoorn was waarnemend burgemeester van de gemeente Huizen (2018-2019) en van de gemeente Dantumadiel (2014-2017). Hij was van 2007 tot 2013 burgemeester van de gemeente Assen en van 2002 tot 2007 burgemeester van de gemeente Opsterland. Van 1992 tot 2002 was hij gedeputeerde van de provincie Fryslân.

De heer Heldoorn is 63 jaar en lid van de PvdA.