MONNICKENDAM - Gemeente Waterland gaat, in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, het handbalterrein van Handbalvereniging Monnickendam de komende tijd in gereedheid brengen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De handbalvereniging heeft deze locatie aan de gemeente aangeboden. We onderzoeken hoe er woonunits geplaatst kunnen worden, waar we in totaal zo’n 150 vluchtelingen onderdak kunnen bieden. De woonunits worden naar verwachting na de zomer geplaatst.


Grote opgave

Het Rijk heeft alle veiligheidsregio’s in Nederland met klem opgeroepen om zo snel mogelijk te zorgen voor opvangplekken waar vluchtelingen voor langere tijd kunnen verblijven. Voor de regio Zaanstreek-Waterland betekent dat 2.000 plekken, waarvan gemeente Waterland op dit moment minimaal 100 opvangplekken moet verzorgen. Dit betekent dat we in korte tijd snel plekken moeten realiseren om mensen op te vangen. Een enorme opgave die heel hard nodig is.

Handbalvereniging Monnickendam

De afgelopen weken is er in heel Waterland gezocht naar opvangplekken die snel beschikbaar zijn. Het handbalterrein op het sportpark is één van de locaties. De handbalvereniging heeft deze locatie aan de gemeente aangeboden voor een termijn van maximaal 3 jaar. Het handballen zal dan voornamelijk in de zaal geschieden of met de medegebruik van buitenluchtcomplexen in naburige gemeenten.

Burgemeester Marian van der Weele: “De situatie in Oekraïne is vreselijk. We hebben eerder in onze gemeente crisisopvang kunnen bieden in Hotel van der Valk in Katwoude. Ik ben enorm trots op de gastvrije en solidaire Waterlanders die hun eigen huis open hebben gesteld voor vluchtelingen. We zijn ontzettend blij met het aanbod van de handbalvereniging, zodat we ook voor een iets langere periode Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente onderdak kunnen geven. Zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt staan wij in Waterland klaar om hen op te vangen.”

Meer opvangplekken in Waterland

In heel Waterland zijn meer opvangplekken nodig. Daarom kijkt de gemeente ook op andere plekken in Waterland naar oplossingen voor het opvangen van vluchtelingen. Welke locaties dit zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.

Snel handelen

Door de oorlog en de groeiende groep vluchtelingen heeft Waterland snel moeten handelen. De omwonenden worden per brief geïnformeerd. Op korte termijn organiseert de gemeente een bijeenkomst voor de bewoners rond het sportpark Markgouw, waar mensen met vragen terecht kunnen.