MONNICKENDAM - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Waterland heeft op dinsdag 4 juli het raadvoorstel nieuwbouw sporthal Monnickendam vastgesteld. In dit raadsvoorstel zijn vier verschillende opties voor een sporthal in Monnickendam toegelicht. De gemeenteraad wordt verzocht een besluit te nemen welke optie en welk duurzaamheidsniveau de voorkeur verdient en verder uitgewerkt moet worden.


In 2021 is door de gemeenteraad van Waterland besloten een nieuwe sporthal te realiseren op locatie Marijkeveld/Pierebaan als vervanging van sporthal ’t Spil en gymzaal Marijkehal. Beide verouderde sportfaciliteiten voldoen niet meer aan de moderne eisen. Inmiddels is er uitvoering onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van deze locatie. Naar aanleiding hiervan is een stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld en bepaald hoeveel vierkante meters vloeroppervlak nodig zijn om sporten te beoefenen. Ook heeft er participatie met omwonenden en toekomstige gebruikers plaatsgevonden.

Vier varianten

Aan de hand van dit onderzoek en de inspraak hierover worden er nu vier opties aan de gemeenteraad voorgelegd. De opties lopen erg uiteen, ze variëren qua omvang, ligging en waar er geparkeerd gaat worden. De opties in het kort: een compleet nieuwe sporthal waarin de bestaande fitnessschool wordt opgenomen. Twee opties waarbij de nieuwe sportschool naast de bestaande fitnesschool wordt gebouwd, ertegenaan of los. En de vierde optie: geen nieuwe sporthal op deze plek, maar het nieuwbouwen van sporthal ’t Spil en renoveren van gymzaal Marijkehal.

Vijf duurzaamheidsniveaus

Naast de basis duurzaamheidseisen voor de sportschool, zijn er op het gebied van energie, klimaatbestendig bouwen en circulair bouwen vijf aanvullende duurzaamheidsmaatregelen mogelijk. Alle keuzes gaan uit van een volledig klimaatneutraal gebouw, met verschillende gradaties aan maatregelen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulaire bouwmaterialen. Ook hierover wordt de gemeenteraad verzocht een besluit te nemen.

Wethouder Ton van Nieuwkerk: “Met de uitwerking van deze vier varianten en vijf duurzaamheidsniveaus wordt de gemeenteraad optimaal in staat gesteld om een weloverwogen keuze te maken over de toekomst van de sporthal in Monnickendam.”

Informatieavonden

Omwonenden en (toekomstige) gebruikers zijn uitgenodigd voor inloopavonden in juli en augustus. Hier kunnen zij kennis nemen van en vragen stellen over het raadsvoorstel en de bijbehorende opties. Dit gebeurt voorafgaand aan de raadsvergadering waarop het raadsvoorstel besproken wordt, zodat belanghebbenden zich desgewenst kunnen richten tot de raad.

Naar verwachting zal de gemeenteraad het raadsvoorstel op 21 september 2023 bespreken.