MONNICKENDAM - Maandag 19 juni is gestart met de vergroening van het gemeenteplein. Dat past veel beter bij het veranderende klimaat. Hopelijk inspireert deze metamorfose ook bewoners om hun tegels uit de tuin te wippen.


De eerste stap van de vergroening was eind maart met de verhuizing van de grote eik, afkomstig van boerderij Poel aan de Nieuwpoortslaan in Monnickendam, naar het gemeenteplein. Nu gaat de rest van het plein op de schop.

Klimaatadaptatie

Een groener gemeenteplein is niet alleen mooier voor het oog. Voordat de boom hier stond was deze plek in de zomer ontzettend warm door het grote oppervlak verharding. Het vervangen van tegels door groen is goed voor het klimaat en de natuur. Zo wordt er minder water afgevoerd. En de verdamping en schaduw van een boom zorgen voor een aangename temperatuur. Met het oog op de klimaatveranderingen zijn deze aanpassingen zeer welkom.

Fotogeniek

Er komen veel kleurrijke vaste planten ten behoeve van insecten. Daartussen worden zitplekjes aangelegd in de vorm van een zitrand en bankjes. Lekker om te vertoeven na een bezoek aan het gemeentehuis. En ze bieden een mooie achtergrond voor foto’s van bijvoorbeeld bruidsparen.

Combinatie met ophogen

De vernieuwing van het plein gaat hand in hand met het ophogen van het plein. De afgelopen jaren is het gemeenteplein flink verzakt, ongeveer 30 a 40 cm waardoor ophoging hard nodig is. Deze gecombineerde werkwijze van ophogen en vergroenen past de gemeente toe bij de periodieke ophoging van alle wegen en voetpaden in Waterland.

Veiliger voor fietsers en voetgangers

Het nieuwe ontwerp maakt het plein veiliger voor voetgangers en fietsers. Zo wordt de opgang naar de brug opgehoogd zodat deze minder steil wordt. Het fietspad wordt verplaatst om de aansluiting fietspad en brug te verbeteren. Ook komt er een plateau om de snelheid van het verkeer komend vanaf het parkeerterrein/sportschool af te remmen.