WATERLAND - Het college van gemeente Waterland roept landelijke politici op om duidelijk te zijn over het Rijksgeld voor de tunnel in Broek in Waterland. Laat de tomeloze inzet van onze inwoners niet voor niets zijn geweest!


De provinciale weg, N247 die dwars door Broek in Waterland snijdt, is een bottleneck voor de doorstroming van het regionale verkeer tussen Amsterdam en Edam-Volendam. Er staan vaak files waardoor de bereikbaarheid en reistijd enorm onder druk staan. Ook de leefbaarheid in Broek in Waterland staat hierdoor onder druk. Het is enorm waardevol dat de inwoners van Broek in Waterland in een participatietraject zijn gekomen tot een ‘bewonersvariant’ van de tunnel die de problemen oplost. Het gaat dan om twee banen voor het autoverkeer en twee busbanen, waarbij de onderdoorgang lang en overdekt is.

Het coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland bevat de keuze om de tunnel vorm te geven aan de hand van de bewonersvariant/verlengde variant van de onderdoorgang. De inwoners van het dorp, gemeente Waterland, Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio zien deze variant van de tunnel graag. De kosten hiervoor bedragen 220 miljoen euro.

De Vervoerregio Amsterdam draagt straks bij aan de kosten, evenals de Provincie. Om het project mogelijk te maken is een bijdrage van het Rijk onmisbaar. Het gaat immers om een verbinding die voor de inwoners van de hele regio (Noord-Holland) en daarvoorbij van groot belang is.

Wethouder Verkeer Scheepstra: “Dit is nou een schoolvoorbeeld van vruchtbare burgerparticipatie. Een oplossing helpen bedenken tegen de tweedeling van een dorp, waar ook mensen buiten de eigen regio straks van profiteren.”

Wat gemeente Waterland betreft mag deze waardevolle bijdrage van de inwoners aan de plannen niet worden genegeerd. Daarom dringt de gemeente de landelijke politiek aan om zich over de noodzaak van de financiering uit te spreken.