MONNICKENDAM - De komende maanden worden er op verschillende plekken in Waterland bomen gekapt. Het gaat voornamelijk om bomen die ziek of dood zijn, of zorgen voor onveilige situaties. Bomen dragen bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte en een gezond leefklimaat. We gaan zorgvuldig om met het kappen van bomen. Pas wanneer de boom echt weg moet, wordt hij gekapt.

Bomen in slechte gezondheid
Gemeente Waterland heeft afgelopen jaar alle bomen laten controleren door een adviesbureau. Uit deze boomveiligheidscontrole is gebleken dat er bomen in een slechte toestand verkeren. De komende periode is de gemeente, omwille van de veiligheid, helaas genoodzaakt om deze bomen te kappen.

Verdroging
De droogte heeft waarschijnlijk een groot effect op de gezondheid van de bomen. Zo is de conditie van een groot aantal bomen de afgelopen jaren achteruit gegaan.

Bekijk de bomenlijst
Wilt u weten welke bomen er in uw directe omgeving worden gekapt? Onderaan dit bericht vindt u per kern een overzicht van de bomen die gekapt gaan worden. Per boom kunt u (aan de hand van het nummer) de conditie, veiligheidsklasse en toekomstverwachting opzoeken in de bomenlijst.

Nieuwe bomen terug planten
In lijn met onze groenvisie gaan wij zoveel mogelijk nieuwe bomen terug planten. In Broek in Waterland wordt een vogelbosje aangelegd op verzoek van bewoners. Ook wordt de hoofdgroenstructuur versterkt door het aanvullen van bomen in bijvoorbeeld een doorlopende bomenrij. Langs enkele paden op Hemmeland willen we ook verschillende kleine boomsoorten aanbrengen waarmee een divers bomenbestand ontstaat.

Denk mee over locaties voor nieuwe bomen
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe bomen zo lang mogelijk kunnen blijven staan, zijn we in de gemeente op zoek naar locaties die jonge bomen voldoende ruimte (zowel in de lucht als in de grond) bieden. Nieuwe bomen kunnen alleen in het gras of tussen beplanting worden geplaatst. Denk met ons mee over nieuwe locaties om een boom te planten. Misschien heeft u al een mooie en geschikte locatie op het oog! Geef dit dan vooral aan ons door via: ruud.mooij@waterland.nl.

Overzicht Monnickendam

De overige kernen volgen zo spoedig mogelijk.

De conditie, veiligheidsklasse en toekomstverwachting kunt u opzoeken in de bomenlijst.