WATERLAND - Nul verkeersslachtoffers in 2050: dat is de ambitie van de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Waterland en dertien andere gemeenten.


Het aantal verkeersslachtoffers nam sinds de jaren ’70 flink af, de laatste jaren neemt het aantal ernstig gewonden echter weer toe. Met de Regionale Aanpak Verkeersveiligheid willen de betrokken partijen deze tendens een halt toe roepen. Wethouder Astrid van de Weijenberg heeft namens gemeente Waterland deze ambitie ondertekend.

Gemeente Waterland
In Waterland zijn de afgelopen jaren al veel wegen opnieuw bestraat in het kader van ‘Duurzaam Veilig’. Hierbij is vooral extra aandacht besteed aan veiligheid bij het oversteken. Bovendien zijn -op de Bernhardlaan, Lijnbaan en Pierebaan in Monnickendam na- alle wegen binnen de kernen 30 km/u wegen. Wethouder Van de Weijenberg: “Het is van groot belang dat al onze inwoners veilig de straat op kunnen en het is belangrijk dat hier extra aandacht en geld voor komt. Daarom steunen wij deze ambitie van harte.”

Waarom is een regionaal plan nodig?
Het verkeer zelf verandert in snel tempo. Denk aan nieuwe technieken van auto’s, stillere (elektrische) voertuigen, afleiding door sociale media en drukkere fietspaden. Ook is er sprake van bevolkingsgroei, vergrijzing en meer (auto)mobiliteit. Met het huidige beleid is het nog niet gelukt om te zorgen voor een trendbreuk. De regionale aanpak richt zich op het voorkomen van ongelukken en het verbeteren van plekken waar een ongeluk gebeurd is. Daarbij zijn drie speerpunten belangrijk: infrastructuur, gedragsverandering en specifieke doelgroepen. Deze speerpunten worden de komende tijd verder uitgewerkt in concrete maatregelen.

Financiële steun overheid
Elk slachtoffer is er één teveel. “Dat klopt natuurlijk”, zegt Gerard Slegers, vicevoorzitter van Vervoerregio Amsterdam, “Maar nul slachtoffers is waar we naar streven. Ja, dat is ambitieus, en nee, dat kunnen we niet alleen. Naast de hoge investeringen die we zelf in de regio doen, hebben we ook extra financiële steun van de Rijksoverheid nodig." De Tweede Kamer heeft in juli 2021 een motie aangenomen waarin staat dat het aantal verkeersdoden in 2030 moet zijn gehalveerd. Hiermee sluit Nederland aan bij het halveringsdoel van de Europese Unie en de Verenigde Naties. “Daar ben ik ontzettend blij mee. Nederland is nu een van de slechtst presterende landen van Europa. Dat moet echt veranderen. Verkeersveiligheid moet een nationale prioriteit zijn.” Om dit statement kracht bij te zetten, hebben alle vijftien wethouders mobiliteit op één bord hun handtekening gezet onder de ambitie en speerpunten uit de regionale aanpak. Gerard Slegers is afgelopen donderdag met dit bord naar de Tweede Kamer gegaan om hier aandacht voor te vragen.