LANDSMEER - Het afgelopen jaar is het regelmatig voorgekomen dat mensen die iets kopen bij de viskraam op het Raadhuisplein hun voertuig parkeren op de stoep in het verlengde van het zebrapad aangrenzend aan het plein. Dit is verboden, en levert gevaarlijke verkeerssituaties op.


De gemeente vindt het positief dat de viskraam druk bezocht wordt, maar dit mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Team Handhaving heeft door middel van waarschuwingen getracht bestuurders hiervan bewust te maken, maar dit blijkt helaas niet voldoende effectief te zijn. Om deze reden zal er vanaf januari 2020 direct sanctionerend opgetreden worden als de buitengewoon opsporingsambtenaar een dergelijke overtreding constateert. De boete bedraagt € 95,- .

Naast het illegaal parkeren op de stoep wordt ook regelmatig geconstateerd dat bestuurders kort op de gehandicaptenparkeerplaats parkeren. Deze overtreding zal een boete opleveren, van € 390,-.