ZUIDERWOUDE - Tijdens de oefenavond in het Dorpshuis van Zuiderwoude op donderdag 10 december j.l., ontving voorzitter Joost Klein, de koninklijke erepenning uit handen van Sicko Heldoorn, burgemeester van gemeente Waterland.


De koninklijke erepenning is overhandigd uit naam van Zijne Majesteit de Koning en werd onder andere uitgereikt vanwege het honderdjarig bestaan van het fanfarecorps. Verder is het fanfarecorps een actieve vereniging in het dorp Zuiderwoude, met een mooie historie en veel leden en vrijwilligers uit deze kleine gemeenschap. De fanfare vervult een belangrijke rol in de sociale cohesie in Zuiderwoude. Ook is de fanfare is een graag geziene gast bij concerten en festiviteiten, waaronder de opluistering van Koningsdag in de gemeente Waterland. Het wordt tevens gewaardeerd dat het fanfarecorps veel aandacht heeft voor de opleiding van de jeugdige leden en het sociaal betrokken houden van de oudere leden.

Sinds de coronacrisis oefent het fanfarecorps in verschillende groepen en zijn concerten niet toegestaan. Alle feestelijkheden rondom de Koninklijke Erepenning zijn daarom uitgesteld tot nader order. Uiteraard is het fanfarecorps van plan om zodra het mogelijk is stil te staan bij deze bijzondere gebeurtenis tijdens een jubileumconcert.

Koninklijke Erepenning
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht om op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.