GEMEENTE LANDSMEER - Op 17 juni 2019 heeft wethouder Mandy Elfferich de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend. Deze groene deal moet ervoor zorgen dat in 2025 steden (en omliggende dorpen) zoveel mogelijk emissievrij worden. Het uiteindelijke doel is om schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) als gevolg van logistiek te reduceren tot nul. Daarnaast is het ook de bedoeling dat het geluid wordt beperkt en het aantal benodigde voertuigen en voertuigkilometers voor de bevoorrading van steden (en omliggende dorpen) wordt teruggedrongen.

Slimme en schone logistiek steeds belangrijker
Een slimme en schone logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden en de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waar gemeente Landsmeer een onderdeel van is. Logistiek wordt steeds belangrijker en blijft groeien. Denk aan het leveren van internetbestellingen, het op tijd ontvangen van goederen voor winkels en het goed kunnen bedienen van klanten in restaurants. Niets doen, kan ten koste gaan van de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid in de steden.

Klimaatverandering tegengaan
Veel gemeenten in de MRA willen, net als het Rijk, in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990 om klimaatverandering tegen te gaan. Het verduurzamen van logistiek in gemeenten is één van de manieren om dit te doen.

Meer informatie
Meer informatie over de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek kunt u vinden op www.mraduurzaam.nl