WATERLAND - Naar verwachting verliest 30 tot 70 procent van de Nederlandse kerkgebouwen de komende jaren zijn functie. Dit speelt ook in Waterland. Hier staan 16 kerkgebouwen, waarvan 13 in religieus gebruik. Als een kerkgebouw leeg komt te staan, willen wij als gemeente hierop voorbereid zijn. Samen met de kerkeigenaren werken wij aan een kerkenvisie en denken we na over het toekomstperspectief van deze markante gebouwen. Denkt u mee?

De markante kerkgebouwen liggen ons na aan het hart. Voor sommige kerken zijn de vooruitzichten onzeker. Daarom is het van groot belang om zorgvuldig over hun toekomst na te denken. Daar is de kerkenvisie

voor bedoeld. In het kader van dit project heeft de gemeente met alle eigenaren van de kerkgebouwen gesproken over mogelijke ontwikkelingen. Blijft een gebouw in gebruik als kerk? Kan het toekomstperspectief worden verlengd met een nevenbestemming? Of krijgt het gebouw een hele andere invulling? En zo ja, wat zou dan een passend nieuw gebruik zijn?

Ideeën Waterlanders

De inzichten van inwoners van de gemeente Waterland willen we ook graag meenemen in de kerkenvisie! Daarom hebben we een enquête gemaakt. Deze enquête kunt u online invullen tot 29 september 2023. Hoe meer mensen deze vragenlijst invullen, hoe meer ideeën er komen voor een invulling van het toekomstperspectief van de Waterlandse kerken. Denkt u ook mee? Vul hier de enquête in

.