MONNICKENDAM - In het groenvak bij de Bereklauw en het hofje Leeuwetand in Monnickendam gaan wij groot onderhoud uitvoeren. Graag nodigen wij alle buurtbewoners uit om met ons mee te denken over het nieuwe ontwerp.

Bij het groenvak bij de Bereklauw en het hofje Leeuwetand in Monnickendam wordt er in 2023 groot onhouder gepleegd. Hierbij willen wij niet alleen de straat herstraten en ophogen, maar ook de rijbaan, parkeervakken en groenvoorzieningen in de straat verbeteren. Daarnaast wordt het riool gerenoveerd, komt er een regenwaterriool en worden er klimaatadaptieve maatregelen genomen.

Wij horen heel graag de ideeën en tips van de buurtbewoners en gebruikers, zodat wij dit kunnen betrekken bij het ontwerp. Dit kunt u aan ons doorgeven op de inloopavond op dinsdag 8 november van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis (Pierebaan 3, Monnickendam).

Op deze avond zijn er vanuit de gemeente ook vertegenwoordigers aanwezig om een toelichting te geven op het ontwerp.

U kunt uw op- of aanmerkingen ook schriftelijk doorgeven. Bijvoorbeeld als u die avond verhinderd bent. U kunt contact opnemen met de heer J.J.G. Tenhaeff, bereikbaar per telefoon: 06 27317234 of via de mail op janjaap.tenhaeff@waterland.nl. Per mail kunt u dit opmerkingenformulier toesturen.

Uw op- en aanmeringen zijn welkom tot uiterlijk 18 november 2022. Tot dinsdag 8 november 2022!