WATERLAND - Wethouder Ton van Nieuwkerk heeft gisteren symbolisch het startsignaal gegeven voor het bouwrijp maken van locatie Galgeriet. Gemeente Waterland en haar partners van Galgeriet B.V. hebben hier met veel enthousiasme naar uitgekeken.


Wethouder Ton van Nieuwkerk: “Niet alleen voor ons is dit een bijzonder moment. Het is ook goed nieuws voor ondernemers en bewoners die zich hier willen vestigen. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de voorbereidingen, waaronder de sloop van diverse leegstaande panden. We kunnen nu de volgende stap zetten om locatie Galgeriet verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied.”

Werkzaamheden
Het bouwrijp maken van het gebied houdt in dat de kavels geschikt worden gemaakt om op te bouwen. Allereerst wordt gestart met het perceel naast de entree van de jachthaven. Dit terrein is bestemd voor het herplaatsen van een tweetal ondernemers die al in het gebied gevestigd zijn, Combi B.V. en Z. van der Lingen. Ook wordt de ontsluiting van de jachthaven bouwrijp gemaakt. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, worden de toekomstige openbare wegen opgehoogd en voorbelast. Het gebied is naar verwachting eind 2024 bouwrijp.


Toekomstig gebied
Het Galgeriet wordt een gemengd woongebied met daarin een mix van in totaal zo’n 700 huur-, koop en en zorgwoningen. Daarnaast is er ruimte voor voorzieningen zoals een supermarkt, bibliotheek, kinderdagverblijf, horeca, hotel en kleinschalige bedrijvigheid. Jachthaven Waterland krijgt een transformatie en wordt verplaatst naar de locatie van Hemmeland met een geheel vernieuwde opzet.