WATERLAND - Sinds januari 2022 zijn er in gemeente Waterland startersleningen beschikbaar. Deze startersleningen helpen het verschil tussen het maximaal te lenen bedrag en de koopprijs van een huis te overbruggen, zodat starters een koophuis kunnen bemachtigen. Het college wil de criteria voor het gezamenlijk inkomen en de hoogte van de koopprijs van een woning nu beide omhoog bijstellen, zodat meer starters hiervoor in aanmerking komen.


Door de nieuwe woonruimteverdeling in gemeente Waterland wordt van alle nieuwe huizen die gebouwd worden minimaal 30% betaalbaar. Een betaalbare woning heeft een maximale (ver)koopprijs van 355.000 euro. Het voorstel is om de startersleningen hierop aan te passen: starters die een huis kopen met een maximale koopprijs van 355.000 euro komen dan in aanmerking voor een starterslening. Ook het maximale inkomen dat starters mogen verdienen wordt naar boven bijgesteld. Kwamen eerder alleen inwoners met een gezamenlijk inkomen van maximaal 49.000 euro in aanmerking, straks komen ook starters in aanmerking die gezamenlijk tot 70.000 euro verdienen.

Wethouder Wonen Ton van Nieuwkerk: “Met deze verruimde criteria voor startersleningen zorgen we ervoor dat de kans groter is dat de betaalbare huizen die gebouwd gaan worden, ook daadwerkelijk door starters gekocht kunnen worden. Zodat zij een kans krijgen om een woning te kopen en hiermee de woningmarkt te betreden.”

Het maximaal te lenen bedrag blijft maximaal 20% van het totaal benodigde leenbedrag met een maximum van 30.000 euro. In de eerste drie jaar worden er geen maandlasten over de starterslening betaald. Op deze manier wordt rekening gehouden met de verwachte inkomensgroei van starters. Na drie jaar hebben starters waarschijnlijk voldoende inkomen om met aflossen te beginnen.

Naar verwachting zal de gemeenteraad het raadsvoorstel op 21 september bespreken.