WATERLAND - Dorpshuizen die door corona in financieel zwaar weer komen, kunnen voor dit jaar en volgend jaar een subsidie bij de gemeente aanvragen.


Dorpshuizen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie in de kernen en blijken in coronatijd nog belangrijker voor de sociale samenhang. Door het tegenvallen van de inkomsten dreigen de dorpshuizen om te vallen. Het college van B&W wil de belangrijke functie van de dorpshuizen behouden en heeft daarom subsidie beschikbaar gesteld voor voor 2020 en 2021. Er is per kalenderjaar 40.000 euro beschikbaar om exploitatietekorten te compenseren. Vergelijkbare ondersteuningsmaatregelen zijn beschikbaar voor sociaal cultureel centrum De Bolder en sporthal ’t Spil in Monnickendam.

Minder inkomsten door corona
De zeven dorpshuizen in de gemeente Waterland hebben de afgelopen maanden te maken gehad met tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld zaalverhuur en barinkomsten. Gedurende de lock-down moesten alle activiteiten zelfs helemaal worden gestaakt. Daarna kwamen de activiteiten moeizaam op gang door de zomerperiode en de beperkende RIVM-richtlijnen, waardoor er bijvoorbeeld veel minder mensen ontvangen mochten worden.

Ook voor de komende tijd is er veel onzekerheid bij de dorpshuizen. Wethouder Ton van Nieuwkerk “Dorpshuizen zijn en blijven belangrijk voor onze kernen. Ze dragen bij aan prettig wonen en leven in de kernen. In coronatijd, maar ook daarna. Het is dus belangrijk dat we ze door deze moeilijke tijd heen helpen.”