MADURODAM - Op donderdag 14 juli is burgemeester Marian van der Weele samen met een divers Waterlands gezelschap naar Madurodam afgereisd. Daar vond de onthulling plaats van vier gemeentelijke banieren, waaronder een banier van de voormalig gemeente Monnickendam.


Gemeente Waterland werd bij deze bijzondere gelegenheid vertegenwoordigd door burgemeester Marian van der Weele, Petra Bader (Speeltoren Museum Monnickendam), Harry Voogel en Ed Willms (Vereniging Oud Monnickendam), Yvonne Gras (vicevoorzitter gemeenteraad Waterland), Gerard Meij (Stichting Promotie Waterland) en Jan Meerman (bestuur Jan Haring Race).

Geboorte van Nederland

Acht van de twaalf gemeenten die aanwezig waren bij de eerste Vrije Statenvergadering van Nederland in 1572 zijn in Madurodam vertegenwoordigd met een raamdecoratie in de Statenzaal. Hierbij ontbraken er nog vier decoraties van vier gemeenten, waaronder die van Monnickendam. De laatste nog ontbrekende gemeenten hebben deze raamdecoraties aangevuld met banieren. Zo zijn alle twaalf gemeenten die bij de ‘geboorte van Nederland’ aanwezig waren, compleet.

Waarom vieren we 450 jaar 1572?

Dit jaar wordt in het hele land gevierd dat 450 jaar geleden, in 1572 de ‘geboorte van Nederland’ begon. Het was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Nederland kwam onder leiding van Willem van Oranje in opstand tegen de Spaanse bezetters. Dit was het begin van een zelfstandig, bevrijd Nederland. Twaalf gemeenten namen deel aan de eerste Vrije Statenvergadering: Alkmaar, Dordrecht, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnickendam en Oudewater.

450 jaar vrijheid is het waard om te herdenken. De vrijheid van de één betekent niet altijd de vrijheid van de ander. Het is belangrijk met elkaar in gesprek te blijven over onze universele waarden en de kennis hierover te delen: verdraagzaamheid en verbinding in vrijheid en verscheidenheid.

Slag op de Zuiderzee

In Waterland sloten de steden Edam, Monnickendam en Purmerend zich bij de opstand aan. Een belangrijke rol speelde de Monnickendamse burgemeester Cornelis Dirksz, die in 1573 als admiraal van de geuzenvloot een Spaans eskader op de Zuiderzee versloeg. Ter land was dwars door zuidelijk Waterland een frontlijn komen te lopen en werd er onder meer gevochten bij Ransdorp en Ilpendam. Broek in Waterland werd door de Spanjaarden gebrandschat. In Monnickendam en Ransdorp werden priesters door geuzen vermoord. De Spanjaarden werden uit Waterland verdreven en na de overgang van Amsterdam naar de kant van de prins Van Oranje in 1578 verplaatste het krijgsgeweld zich naar elders.

Herdenking Slag op de Zuiderzee

Volgend jaar is het 450 jaar geleden dat de Slag op de Zuiderzee plaatsvond. Dat mogen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, vinden we samen met een aantal inwoners. Na de zomer er vindt een bijeenkomst plaats in de Grote Kerk van Monnickendam waar alle geïnteresseerden welkom zijn. Hierover volgt later meer informatie.