WATERLAND - Het magazine van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) was geïnteresseerd in het Waterlandse initiatief om alleen windmolens te (laten) bouwen als die worden gebouwd door een coöperatie van inwoners. Het college heeft dit voornemen om de betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie te verbeteren. Uiteraard moet een initiatief voor de bouw van windmolens ook nog aan andere criteria voldoen.
De redactie van het VNG magazine vond het een mooi en actueel onderwerp en vroeg de verantwoordelijke wethouder Astrid van de Weijenberg om daar meer over te vertellen.

Astrid van de Weijenberg zegt in het artikel: “Wil je draagvlak vergroten voor windenergie, dan is lokaal eigendom een voorwaarde. Bij uitbreiding van windenergie langs de dijk naar Marken gaat Waterland daarom voor honderd procent lokaal eigendom.”
Overigens wordt in het Klimaatakkoord er al vanuit gegaan dat vijftig procent van de wind- of zonneparken eigendom wordt van de lokale bevolking. Dit is nodig omdat de groei van windenergie die nodig is om te voldoen aan het Klimaatakkoord, nu al stuit op de grenzen van lokaal draagvlak.
Wethouder Van de Weijenberg begrijpt ook de zorgen die er zijn over de inbreuk op het landschap door plaatsing van windmolens: “Het is het voortdurend zoeken naar een balans tussen behoud van natuurwaarden en een duurzame toekomst voor de generaties na ons. Het is dus zoeken naar een opstelling van windmolens die zo goed mogelijk past in het landschap. Desondanks verandert het landschap. De grote vraag is, wat krijgt de samenleving hiervoor terug? Ho