MONNICKENDAM - Donderdag 21 maart is de openbare basisschool De Fuut in Monnickendam feestelijk heropend door de directeur van de school, Ellen Scherpenzeel en wethouder Bas ten Have van gemeente Waterland.

Samen met de leerlingen namen zij een kijkje in het volledig gerenoveerde gebouw dat onderdak gaat bieden aan 120 leerlingen en 13 leerkrachten. Openbare basisschool De Fuut is de afgelopen periode flink onder handen genomen. Het oude pand is aangepast aan de eisen van deze tijd en helemaal energie neutraal gemaakt.

Zowel de binnen als de buitenruimte van de vernieuwde school staan in het teken van bewegen en natuur.

“Er is veel werk verricht om de school niet alleen toekomstbestendig te maken maar ook een plek te maken waar leerlingen en medewerkers kunnen floreren. Daarom is niet alleen aandacht besteedt aan duurzaamheid maar ook aan het creëren van een prettige omgeving die kinderen stimuleert tot ontdekken en leren.” zegt wethouder Bas ten Have trots. “Met de inrichting van het gebouw is rekening gehouden met de goede samenwerking die de school heeft met Stichting Kinderopvang Waterland en met mogelijke groei van het leerlingenaantal."

De Stichting Kinderopvang Waterland heeft een deel van het gebouw in gebruik en er is voorzien in flexibele ruimtes die, wanneer dat nodig is, bij de onderwijsruimtes getrokken kunnen worden.