WATERLAND - Vanaf zondag 27 september 18 uur gelden er aanvullende coronamaatregelen in deze regio. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames loopt ook in deze regio helaas op. Het Rijk heeft daarom deze regio als ‘zorgelijk’ benoemd. In 14 regio’s in Nederland gelden nu extra maatregelen. Naast de nieuwe maatregelen heeft de Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland ook een aanvullende aanpak die moet voorkomen dat het aantal besmettingen te hard oploopt.

De volgende maatregelen gelden vanaf zondag 27 september 18 uur en worden ook vastgelegd in een nieuwe noodverordening voor deze regio:

 • Geen gezelschappen van meer dan 50 personen: het is verboden om je te begeven in een gezelschap van meer dan 50 personen. Op deze regel is een aantal uitzonderingen, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, dans- en theaterbeoefeningen en mits de bijeenkomsten voldoen aan de corona-maatregelen.
 • Voor georganiseerde samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning (tenzij het gaat om een besloten feest of partij), religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers. Melden kan via: https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/corona/melding-georga...

 • Horeca eerder dicht: Bij gelegenheden met een horecavergunning mag niemand meer naar binnen om 00.00 uur. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.

Aanvullende aanpak
Aanvullend op deze maatregelen van het Rijk zet de Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland de komende tijd in op:

 1. Toezicht en Handhaving: er komt extra toezicht en handhaving op plekken waar we de grootste risico’s voor verspreiding zien. We zetten het toezicht door op locaties waar er een grotere kans is op illegale feesten en grotere samenkomsten. En zetten extra mensen op straat in om mensen op drukke plekken bewust te maken van de regels.
 2. Beschermen kwetsbare groepen: we verkennen speciale bezoektijden voor kwetsbare groepen bij locaties als bibliotheek, zwembad en museum.
 3. Bewustwording en gevoel van urgentie:
 • We gaan in overleg met brancheorganisaties van supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en winkels en vragen ze om hernieuwd en strenger toezicht op de basisregels die er zijn.
 • We vragen vertegenwoordigers van (sport)verenigingen en onderwijsinstellingen, zalencentra en bedrijven naar hun knelpunten en behoeften.
 • Extra inzet op bezoeken, verkennen, bepalen risico’s en vervolgens toezicht bij:
 1. Zalencentra
 2. Sport- en andere verenigingen (inclusief bijbehorende horeca)
 3. Scholen
 4. Bedrijven, inclusief brancheorganisaties en benaderen werkgevers voor faciliteiten zoals kantines, inrichten werkplek en thuiswerken
 • Bestuurders van de gemeentes zoeken verbinding met netwerken en sleutelfiguren uit de samenleving over de coronamaatregelen en de naleving hiervan.
 • We vragen extra aandacht voor alle corona-maatregelen in het openbare leven zoals winkels, horeca, gebouwen, feestlocaties, buiten en binnensport en thuis.
 • De landelijke campagne voor jongeren en jongvolwassenen van 15 – 29 jaar zetten we regionaal in. De landelijke campagne start in week 41.
 • Gerichte communicatie naar buurten, wijken of doelgroepen als het cijfers daar aanleiding voor geven.

Basisregels
Verder vragen we iedereen de basisregels na te leven:

 • Vermijd drukte
 • Werk vanuit huis als dat kan
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Ontvang maximaal 6 personen extra in huis
 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts, dan blijven ook gezinsleden thuis.
 • En natuurlijk: handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.
 • Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.

Meer info over corona en de aanvullende maatregelen en aanpak in onze regio, zie https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/corona/