DEN ILP - De provincie Noord-Holland kan zich vinden in de bouw van 7 woningen in het bouwplan 'Den Ilp 85' in Den Ilp (gemeente Landsmeer). De plannen passen goed in het groene landschap en verbeteren de situatie.


Gedeputeerde Esther Rommel: ”Het bouwplan is een mooi voorbeeld van hoe nieuwbouw ingepast kan worden met respect voor de groene leefomgeving. Gemeente, ontwikkelaar en provincie optimaliseerden het plan gezamenlijk. Wat er nu ligt zorgt echt voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid op die plek in het dorpslint.”

Den Ilp 85

Tijdens het hele ontwerp- en planproces konden landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen van zowel de provincie als de gemeente invloed uitoefenen. De locatie ligt binnen de lintbebouwing van Den Ilp, met aan de achterzijde de overgang naar het Ilperveld. De kavel is ingericht als boerenerf met een eendenhouderij. Er komen 4 woningen met een hoofdwoning aan het dorpslint en daarachter 2 panden met daarin 3 woningen. Er is rekening gehouden met de wens om het doorzicht naar de achtergelegen polder te behouden en te versterken.

Probleemlocaties

Het project maakt deel uit van 22 zogenaamde probleemlocaties waar woningbouw mogelijk gemaakt wordt. Op 2 november 2021 wezen Gedeputeerde Staten in een notitie 22 locaties aan waar onder voorwaarden woningbouw in zogenaamde ‘lintbebouwing’ kan plaatsvinden. De voorwaarden zien erop toe dat de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit ter plaatse aantoonbaar flink verbetert en dat het landelijk gebied geen geweld wordt aangedaan. De provincie overlegt proactief met de gemeenten waar de 22 locaties liggen, om samen knelpunten en oplossingen in kaart te brengen om toch woningbouw te realiseren, op een verantwoorde manier die de woningen goed inpast in het groen.

Het bouwplan in Den Ilp voldoet aan de voorwaarden zoals geformuleerd in de notitie Probleemlocaties in dorpslinten, de Leidraad voor Landschap en Cultuurhistorie en de eisen voor het verlenen van een ontheffing van de Omgevingsverordening. Op grond daarvan kan de ontheffing verleend worden.