LELYSTAD - Op de aangelegde Marker Wadden in het IJsselmeer verschijnen steeds meer vogels en plantensoorten. Daarmee is het project voor natuurherstel een succes te noemen, meent onderzoeks- en kennisinstituut Deltares. Noord-Holland betaalde mee aan de realisatie.


Gedeputeerde Cees Loggen: “Dit is goed nieuws. Dit is waar je het voor doet. Tegen de klippen op wordt met de Marker Wadden één van de grootste natuurherstelprojecten ter wereld gerealiseerd. Wij zijn blij dat wij daar als provincie een bijdrage aan hebben kunnen leveren.”

In 2017 droeg de provincie €4 miljoen bij aan de kosten van het realiseren van de 7 eilanden die de kern van de Marker Wadden vormen.

Veilige broedplaats

Volgens Deltares neemt het aantal vogel- en plantensoorten toe, laten meer vissoorten zich zien en versterkt alles elkaar. Zo blijken de Marker Wadden ook een veilige broedplaats voor zeldzame vogels. Deltares deed tijdens de realisatie van het project onderzoek naar de gevolgen en die zijn ronduit goed te noemen.

Belangrijke bijdrage

“Al vanaf het eerste jaar leverden Marker Wadden nieuwe natuur, elk jaar ziet het gebied er weer anders uit en treffen de onderzoekers meer en andere soorten aan. Ook is aan de oostkant van de eilanden de waterkwaliteit sterk verbeterd. Het gebied levert nu al een belangrijke bijdrage aan de landelijke Natura 2000-doelen, door een fijne leefomgeving te bieden voor vele en soms zeldzame soorten vogels”, aldus Deltares.

Zeldzame vogelsoorten als de ijs-eend, de kwartelkoning en de dwergmeeuw hebben op de Marker Wadden een plek gevonden. De Marker Wadden is een atol bestaande uit 7 opgespoten eilanden in het IJsselmeer ten noorden van Flevoland, gerealiseerd tussen 2016 en nu.