WATERLAND - De N235 gaat dicht tussen maandag 14 augustus en zondag 27 augustus. De weg en de busbaan krijgen een nieuwe laag asfalt.


Tussen het kruispunt bij de Dollard in Watergang en het kruispunt met de Dorpsstraat in Ilpendam is de weg dan in beide richtingen afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. De 2 kruispunten blijven open. De bus en de nood- en hulpdiensten kunnen er wel altijd langs. Dat geldt ook voor bewoners met een woning aan dat deel van de Jaagweg of Kanaaldijk. Ook fietsers en voetgangers kunnen langs het werk.

Het asfalt op de Jaagweg en Kanaaldijk heeft op het deel tussen Watergang en Ilpendam beschadigingen. Dat geldt voor de weg en de busbaan. De wegafsluiting is nodig om het werk veilig en zo snel als mogelijk uit te kunnen voeren. Het werk maakt deel uit van van het programma Bereikbaarheid Waterland.

Omleidingen

Een afsluiting betekent omrijden. De omleidingsroute leidt verkeer met bebording om vanuit Ilpendam via de N235 naar de A7. Voor verkeer van en naar het gebied de Dollard loopt de route via de N235 naar de N247. Bewoners van Watergang hebben afwisselend de ene route of de andere. De omleidingsroutes wisselen per dag. Via tekstkarren en verkeersregelaars krijgen de bewoners de informatie die zij nodig hebben. Kijk voor de actuele omleiding op de pagina onderhoudswerkzaamheden. Direct aanwonenden krijgen een ontheffing zodat zij altijd hun huis kunnen bereiken.

Werken in de zomer

Om het verkeer en omwonenden zo min mogelijk te hinderen, vinden de werkzaamheden in de zomervakantie plaats. Er wordt gewerkt van 06.00 uur tot 21.00 uur zodat het asfalteren en de nieuwe belijning van dit wegdeel binnen 2 weken klaar kan zijn. Verkeersregelaars begeleiden de bussen langs de wegdelen waar gewerkt wordt. Dat kost iets meer tijd en betekent een kleine vertraging voor buspassagiers.

Meer informatie

Het Servicepunt van de Provincie Noord-Holland is bereikbaar via 0800-200600 (gratis) of per mail servicepunt@noordholland.nl. Meer informatie over werk aan de weg vindt u ook op de regionale facebookpagina.