BROEK IN WATERLAND - Kan de N247 in Broek in Waterland ondergronds? Een uitgebreide studie laat zien wat de mogelijkheden zijn.


In de studie zijn 3 ondergrondse varianten uitgewerkt en 1 bovengrondse variant. Tijdens een informatiemarkt op woensdag 30 november presenteert de provincie Noord-Holland in samenwerking met Dorpsraad Broek in Waterland en adviesbureau Arcadis de resultaten.

De N247 doorkruist nu Broek in Waterland en de grote woningbouwopgave in de regio vraagt om een robuuste oplossing voor dit knelpunt. De mogelijkheden om van de N247 ter hoogte van het dorp een onderdoorgang te maken, onderzocht de provincie samen met regiogemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Op basis van de resultaten gaan deze samenwerkingspartners met elkaar in gesprek en neemt de provincie een besluit.

4 varianten: het resultaat van samenwerking

De volgende varianten zijn in een vervolgstudie gedetailleerd uitgewerkt:

  1. de bovengrondse variant (max 50 km/u met rotondes en twee ongelijkvloerse verbindingen voor langzaam verkeer);
  2. de onderdoorgang met een rijstrook en vluchtstrook per rijrichting (80 km/u);
  3. de onderdoorgang met een rijstrook en busstrook per rijrichting (80 km/u);
  4. een subvariant waarin de onderdoorgang wordt verlengd aan de noordkant van het dorp.

Bovengenoemde varianten zijn het resultaat van een jarenlange samenwerking. De Dorpsraad heeft zich actief ingezet en er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarin bewoners en belanghebbenden konden meedenken over de varianten. Oorspronkelijk werden 2 ondergrondse varianten uitgewerkt in een vervolgstudie die in maart 2021 startte. Eind vorig jaar kwamen enkele direct aanwonenden van het noordelijk deel van de N247 in Broek in Waterland met het idee de onderdoorgang aan de noordkant te verlengen. Deze variant is toegevoegd aan de vervolgstudie. Meer over de studie staat op de projectpagina van de provincie.

Onderzoek naar mogelijke oplossingen nadert het einde

In deze laatste fase van het onderzoek wordt een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) gemaakt. Zo’n MKBA brengt de positieve en negatieve effecten per variant voor de hele maatschappij in beeld. Bij kosten gaat het met name over de kosten om het bouwwerk te maken, maar ook over het dagelijks beheer en onderhoud van een bovengrondse of ondergrondse N247. Bij de baten (opbrengsten) gaat het bijvoorbeeld over betrouwbaarder openbaar vervoer, minder (lang) in de file staan, minder uitstoot van fijnstof, minder geluid en betere oversteekbaarheid. De kosten en baten worden in geld uitgedrukt en met elkaar vergeleken. Ook is inzichtelijk gemaakt wat het effect van elke variant is voor de leefomgeving en hoe elke variant kan worden gebouwd, hoelang de overlast zal duren en welke fasering daarbij past. Uitgangspunt is dat de N247 grotendeels beschikbaar blijft voor het wegverkeer.

Laatste inloopavond 30 november

Tijdens een informatiemarkt op 30 november zijn de resultaten van de studie te bekijken in het Van der Valkhotel Volendam, Wagenweg 1 Katwoude. De ontwerpen in detail, 3D visualisaties, onderzoeken, gevolgen van de bouw en MKBA zijn dan in te zien. Het is mogelijk 1-op-1 in gesprek te gaan met de diverse deskundigen en aanwezige bestuurders en vragen te stellen. De inloopavond is te bezoeken van 18.00 tot 21.30 uur.

Het proces

De afronding van de studie bestaat uit de ontwerpen, de MKBA, de bevindingen van de Dorpsraad en een inventarisatie van de inbreng tijdens de inloopavond. In juni 2022 werd al duidelijk dat door prijsstijgingen en steeds hogere materiaalkosten alle varianten een stuk duurder zouden worden. Toen is besloten de studie wel af te maken. De stuurgroep Bereikbaarheid Waterland bespreekt de resultaten van de studie begin 2023. Daarna volgt de politieke besluitvorming, die naar verwachting na de provinciale verkiezingen in maart 2023 zal plaatsvinden.

Blijf op de hoogte

Alle belangstellenden worden regelmatig over de voortgang van de vervolgstudie op de hoogte gehouden via de speciale samenwerkingswebsite waar documenten en achtergronden op worden gedeeld. Ook staat hier meer informatie over de bijeenkomsten en historie.

Programma Bereikbaarheid Waterland

De studie voor een onderdoorgang N247 Waterland is een onderdeel van het programma Bereikbaarheid Waterland. In dit programma werken de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Voorwaarde is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruitgaan. Samen vormen zij de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland.