AMSTERDAM - Op zaterdag 4 september organiseert Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk* voor de tiende keer in samenwerking met Swimfantastic en Forteiland Pampus, ‘Rondje Pampus’. Onder het motto ‘Natuur beleef je in het water’, zwemmen jaarlijks honderden enthousiaste recreatie- en wedstrijdzwemmers rond Forteiland Pampus. Een deel van de opbrengst van deelnemers en sponsoren gaat naar een goed doel dat bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit en de natuur in het IJsselmeergebied. Dit jaar zwemmen we voor het herstel van de vogeleilanden in de Lepelaarplassen.

Zwemmen voor de natuur
De natuur in het IJsselmeergebied heeft het moeilijk. De vis- en vogelstand is verslechterd, goede en gevarieerde leefgebieden ontbreken. Zo houden harde dijken trekvissen tegen en is de overgang van zout naar zoet water te abrupt voor ze. Extreme droogte en - neerslag zorgen ervoor dat we ons meer bewust worden van het belang van voldoende en gezond water. 10 jaar geleden is Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk gestart met Rondje Pampus, om aandacht te vragen voor de kwetsbare natuur in het IJsselmeergebied. Dat is noodzakelijk, want het IJsselmeer is een tenslotte een belangrijke drinkwaterbron voor Noord-Holland.

Dit jaar zwemmen we voor het herstel van de vogeleilanden in de Lepelaarplassen. Midden in de Grote Plas liggen twee eilanden. Deze eilanden hebben een belangrijke functie voor vogels. Ze vormen een veilige rust- en broedplaats, doordat roofdieren zoals vossen niet zomaar op de eilanden komen. Daarnaast is de rust en stilte in het gebied van belang voor veel broedende soorten. Zo is de Lepelaar nog regelmatig in het gebied te zien, maar broedt hij er sinds 2005 niet meer. Deelnemers aan Rondje Pampus dragen bij aan dit project van het Flevo-landschap om daar iets aan doen. Meer info: www.flevo-landschap.nl/lepelaar

Doe mee aan een virtuele challenge ‘Rondje Pampus’
De afgelopen jaren is ‘Rondje Pampus’ uitgegroeid tot een populaire uitdaging voor liefhebbers van het openwater zwemmen. Helaas kunnen dit jaar slechts 200 deelnemers genieten van de natuur in het Markermeer, maar we dagen ook graag andere deelnemers uit. Via een virtuele challenge kan je meedoen in je eigen gebied en maak je kans op een deelnemersticket voor zwemeditie 2022. Hou onze Facebook pagina en Strava Clubpagina in de gaten voor meer informatie!

Krachten bundelen voor het IJsselmeergebied, als Blauwe Hart van Nederland
Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk initieert en realiseert projecten die de kwaliteit van de natuur in het IJsselmeergebied helpen verbeteren. Vanuit dit samenwerkingsverband zetten zij zich in voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied. De Coalitiepartners partners: Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en PWN werken samen aan een integrale aanpak voor natuur.

De Agenda IJsselmeergebied 2050 en het Programma Aanpak Grote Wateren zijn voorbeelden van integraal beleid waar de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk nauw bij betrokken is. Het IJsselmeergebied heeft alles in zich om uit te groeien tot hèt Blauwe Hart van Nederland, met water als sterk verbindend thema. Zowel overheden als maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben hierin een rol. Daarom: Krachten bundelen voor het Blauwe Hart!