NEDERLAND - Om veiligheidsredenen verbieden veel overheden zakelijk gebruik van de app TikTok. Bij de politie was het downloaden ervan op de werktelefoon al niet mogelijk. Dat wordt nu uitgebreid naar alle digitale apparaten, zoals tablets. Toch mag een beperkte groep agenten een zakelijk TikTok-account houden voor politiewerk. Hoe zit dat precies?


De politie heeft haar bestaande TikTok-beleid en de regels hoe de app mag worden ingezet aangescherpt. Het sociale medium heeft veel voordelen; zo staat de politie via TikTok in contact met jongeren die anders moeilijk toegankelijk zijn en versterkt het medium de informatiepositie van de politie. Het draagt hiermee bij aan het dagelijks politiewerk. Kort gezegd: aanwezig zijn op TikTok heeft een groot operationeel belang.

Speciale telefoon

Het downloaden van de app TikTok op de diensttelefoon was bij de politie al niet mogelijk. Om er veilig gebruik van te kunnen blijven maken, krijgt nu alleen een kleine groep agenten nog toestemming om het sociale medium zakelijk te gebruiken. Zij zetten het in voor opsporing, intelligence, communicatie, toezicht en handhaving. Deze agenten krijgen hiervoor een speciale telefoon die alleen wordt gebruikt voor de officiële zakelijke TikTok-accounts en voor opsporings- en intelligence-doeleinden.

Onze verantwoordelijkheid

Zolang er miljoenen Nederlanders op actief zijn, kan de politie kan TikTok niet zomaar negeren. Kinderen maken er gebruik van, net als bijvoorbeeld criminelen. "We hebben de verantwoordelijkheid om als politie in goede verbinding te zijn met iedereen in de samenleving en daar te zijn waar mensen zijn, ook online. Altijd wel met de juiste voorzorgsmaatregelen. Met de verschillende aanscherpingen in het beleid rond TikTok willen we de gevaren en risico’s voor dit platform ondervangen", aldus de politie.