LANDSMEER - Gisteren stonden twee verdachten voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank Overijssel, zittingslocatie Zwolle. Het betrof een man van 48 jaar uit Wijnjewoude en een vrouw van 52 jaar uit Landsmeer en ze worden verdacht van belastingfraude. De verdachten worden door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigd van belastingfraude voor in totaal ruim € 1,2 miljoen gepleegd in de jaren 2016-2017. Het OM eist 24 maanden onvoorwaardelijk gevangenisstraf tegen de broer en tegen de zus 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 1 jaar en 240 uur taakstraf.

Controle onderzoeken Douane en Belastingdienst

De kern van de feiten in deze strafzaak komt erop neer dat goederen vanuit China in Nederland worden ingevoerd, waarbij de omzetbelasting ten onrechte wordt doorgeschoven naar andere partijen met gebruikmaking van een zogenoemde art. 23-vergunning. Aan de strafzaak gingen controleonderzoeken van de Belastingdienst en Douane vooraf. Verdachten zijn aangeklaagd in hun hoedanigheid van feitelijk leidinggever van een tweetal vennootschappen. Het OM beschuldigt de man van het indienen van tientallen valse aangiften en het afleveren van 7 valse facturen en het feitelijk leiding geven aan de misdragingen. De vrouw wordt verweten leiding te hebben gegeven aan het opzettelijk onjuist indienen van 22 aangiften bij de Belastingdienst.

Forse belastingfraude

“Het is maar een fiscale fraudezaak, een fiscale kwestie. Er is niemand vermoord of verwond; waar gaat het nou helemaal over? Het gaat slechts om geld. Zo’n soepele redeneertrant komt overeen met de soepele omgang met de werkelijkheid zoals die zich in deze zaak heeft voorgedaan. Maar vergis u niet: op het plegen van valsheid in geschrifte en het opzettelijk onjuist indienen van belastingaangiften staat een maximale gevangenisstraf van zes jaar. En het gaat hier om een forse belastingfraude, om heel veel gemeenschapsgeld. Gedurende langer dan een half jaar is door de verdachten telkens weer de beslissing genomen de waarheid geweld aan te doen en voor een groot bedrag aan invoer-btw te ontduiken. Dat bedrag is berekend op meer dan € 1,2 miljoen. De fraude is gepleegd ten aanzien van uit China afkomstige consumentenartikelen die uiteindelijk op de Europese markt zijn gebracht. Deze vorm van fraude wordt e-commercefraude genoemd en daarin gaan miljarden aan ontdoken belastingen om. Door die verplichting op grote schaal te ontduiken hebben de verdachten zich asociaal gedragen en hebben zij hebben geparasiteerd op de gemeenschap”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.