MONNICKENDAM - Op 1 juli is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van een wijziging in de APV. Deze wijziging richt zich met name op het ligplaatsverbod voor waterscooters op het Hemmeland. De gemeente hoopt met deze wijziging een veiligere zomerperiode tegemoet te gaan.


APV

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is hét instrument om de gemeente veilig en leefbaar te houden en om de openbare orde te kunnen handhaven. Er zijn regels nodig om overlast en onveilige situaties tegen te gaan, het algemeen belang te beschermen of het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte te reguleren.

Meldingen

De gemeente ontvangt iedere zomer meldingen en/of klachten over zwerfaval en onveilige situaties in recreatiegebied het Hemmeland, waaronder ook van personen die met waterscooters te hard varen, overmatig alcohol gebruiken of de openbare orde verstoren.

Burgemeester Marian van der Weele neemt deze meldingen uiterst serieus: “Wanneer ons berichten bereiken over zwerfafval en onveilige situaties in en rond het water op het Hemmeland, dan vind ik dat we daar als gemeente actie op moeten ondernemen. Ik heb daarom de raad voorgesteld om in te stemmen met deze wijziging omdat ik vind dat iedere inwoner van Waterland, van welke leeftijd dan ook, een veilige zomer moet kunnen beleven in onze gemeente.”

Maatregelen

Naast de geldende regels voor het te hard varen, geldt dankzij de wijziging in de APV, nu ook een ligplaatsverbod voor waterscooters. De gemeente hoopt hiermee dat de overlast wordt beperkt, de natuurwaarden in stand worden gelaten en dat er een veiligere recreëeromgeving voor iedereen is.

Naast een wijziging in de APV heeft de gemeente op het Hemmeland het aantal afvalbakken verdubbeld op ieder strand en controleert de buitendienst de stranden dagelijks (bij mooi weer zelfs vaker) op afval.